O FIRMIE       OFERTA      PORADY       PROMOCJE      KONTAKT

 
    O FIRMIE
    OFERTA
    PORADY
    PROMOCJE
    KONTAKT
 
Podsufitka Z?oty D?b Boryszew

  • Najd?u?sza gwarancja na rynku na podsufitk? laminowan? – 10 lat!
  • Zabezpiecza przed niekorzystnym wp?ywem warunków atmosferycznych
  • Nie wymaga impregnacji, malowania i innych zabiegów konserwacyjnych
  • Ma ogromn? wytrzyma?o?? na przebijanie (grad, uderzenia)
  • Jest elastyczna, niepalna
  • Nie kurzy si? i nie p?ka

TOWAR DOST?PNY OD R?KI!!

Więcej 32z?/m2
Drzwi Zew Delta Universal

Drzwi zewn?trzne Firmy Delta (kompletne  drzwi) dost?pne od r?ki w kolorze orzech oraz z?oty d?b

Więcej 1300 z? brutto
Promocja Cenowa na skrzyd?a ODESSA Centurion

Skrzyd?a dost?pne od r?ki w kolorach: IMbir , Nut

Więcej 259
Promocja Cenowa na skrzyd?a ALABAMA

Drzwi dost?pne od r?ki!!

dotyczy drzwi w rozmiarach 60, 70, 80, 90 z o?cie?nic? sta?? i regulowan? (SW)

Więcej 439
GERDA WX 10 KOL.NOVA

Drzwi dost?pne od r?ki w kolorach orzech alpejski i orzech brazylyjski (szeeroko?? 80).

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewn?trzne wej?ciowe w budownictwie mieszkaniowym i u?yteczno?ci publicznej (zamkni?cie otworów budowlanych w ?cianach wewn?trznych mi?dzy klatk? schodow? lub korytarzem a pomieszczeniami), z wy??czeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane s? drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzyma?o?ciowe drzwi mog? by? stosowane w warunkach odpowiadaj?cych 2. klasie wymaga?, tj. w ?rednich warunkach eksploatacji.


zabezpieczenie przeciwwywa?eniowe - drzwi ??cznie ryglowane s? w 6 punktach oraz wyposa?one s? w trzy sta?e bolce antywywa?eniowe od strony zawiasów
zamek g?ówny, zamek dodatkowy oraz wk?adka zamka g?ównego w najwy?szych klasach zabezpieczenia /odporno?ci na w?amanie
konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewn?trz jak i na zewn?trz pomieszczenia, uniemo?liwia ich demonta? celem zdj?cia skrzyd?a drzwi
drzwi metalowe w wersji panelowej mog? by? wyposa?one w p?askie lub frezowane panele z foli? dekoracyjn? w ró?nych wzorach i kolorach. Panele w kolekcji PRESTIGE pokryte naturalnym fornirem
panele nie klejone do skrzyd?a drzwi, pozwala to na ich wymian? w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wn?trza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzyd?a drzwi
folia dekoracyjna z transparentn? warstw? ochronn?
dobre t?umienie akustyczne (ochrona przed ha?asem)

Więcej 2290 Z MONTA?EM!!
 
Copyright 2012 © Bomarex. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja